МАРИАНА ТОДОРОВА Е ПЪРВИЯТ НОСИТЕЛ НА УЧРЕДЕНАТА
ОТ БЪЛГАРСКИЯ П.Е.Н. ЦЕНТЪР НАГРАДА
В навечерието на Рождественските празници Българският П.Е.Н.-център присъди първата своя награда, която се учредява във времето преди 100-годишнината на Международния ПЕН-клуб и 95-годишнината на националната българска организация към него. С Почетен диплом и парична награда беше удостоена Мариана Тодорова, чиито творчески интереси са в областта на литературната критика и книгоиздаването.
Накратко за Мариана Тодорова
Доц. д-р Мариана Тодорова е български филолог, литературен критик и издател. Автор на книгите: “Александър Геров – самотникът”, 2004; “Георги Господинов – от Гаустин до градинаря”, 2009; "Физика на тъгата – като послание", 2012; "Почерци". Портрети на съвременни български писатели, 2015; "Почерци. Кн. 2", 2018; „Животът – нашата едничка страст“. Лит. очерк за Александър Геров. Сподвижници, 2019.
М. Тодорова е основател на издателство „Карина М“ (1992-2007), което впоследствие съществува като „Карина-Мариана Тодорова“ (от 2007 до сега). Издателството получава международната награда "Заслужил за полската култура" (2002), както и няколкократни номинации на португалските библиотеки (1997-2003) за отпечатване на книги от полски и португалски писатели в превод на български език. Ориентирано е през последните две десетилетия към отпечатване и разпространение на книги от български автори – поезия, проза, хуманитаристика.
Информацията е предоставена от Александра Ивойлова.