СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Иван Вазов
  2. Сатирическото и философическото познание

на Стоян Михайловски 

  1. Екзистенциалните решения на Кирил Христов
  2. Индивидуализмът на Пенчо Славейков
  3. Яворов