Ваня Колева
ЧАСОВНИКЪТ И ВОДЕНИЦАТА

Съдържание


Предговор

Първи раздел
ПОСВЕТИТЕЛНИТЕ ИЗПИТАНИЯ – ГРИЖА И БЛАГОСЛОВ

Часовникът и воденицата, доброто и злото време
Детските игри – проекция от древни представи и ритуални практики
Играта „Да направим мост“, но и „Плетеница“, или „Станче“ – микрообраз на философията за живота у българите
Типове деятелност според мотива „момче-цар и коледари“ от коледните песни
Мотивът „Що не си ми, мамо, природила...“ – етап от мъжката инициация
Проклятието „Дано почернее, / дано погрознее!“ и проблемите на женската инициация
Красотата в народната песен и в ритуала (За желанието на момата да бъде по-висока и с по-черни очи)
Мотивът „надгряване на мома и Слънце“ и някои етико-естетически принципи в коледните песни
Телосът и хубостта – във фолклора и ортодоксалното християнство
Юнашките песни „Крали Марко освобождава три синджира роби“ и проблеми на посвещението
Механизми на рецепция и текстопроизводство, или как децата в предучилищна възраст разказват приказки („Тримата братя и златната ябълка“)

Втори раздел
ТРАДИЦИИ И АНТИТРАДИЦИОННОСТ

Назоваването на жените в творби на Любен Каравелов и Иван Вазов
Смях и страх в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов
Образът на чорбаджи Юрдан Диамандиев от „Под игото“
За любовта-смърт, любовта-живот и „пътуването“ към покоя в „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков
В служение на „религията на красотата“ (Литературният канон според писмата на Петко Тодоров)
Творчеството на Димитър Подвързачов – необикновен учебник по журналистика
С неутолим копнеж по далечното и свободата („Кукувица“ на Елисавета Багряна)
Завръщането в бащиния дом – и свой, и не толкова („На повратки в село“ от Николай Марангозов)
Опиумите в романа „Безразличният“ на Цветан Марангозов
Документална точност и приказност (Три пиеси на проф. д-р Надежда Драгова и Първан Стефанов)

Ползвани източници – със съкращенията им       
Резюме