ИЗДАТЕЛСТВО "Карина-Мариана Тодорова"

PUBLISHING HOUSE "Karina-Mariana Todorova"

 

ЗА НАС КАТАЛОГ ВИЗИЯ Colecção literatura portuguesa

НОВА КНИГА 

 

 

Мариана Тодорова "Почерци, книга 2", 2018,  

Литературни портрети на съвременни български поети.

 

 

Д. Желязкова - Етина - На планета не случих 2018

 

 

Проф. д.ф.н Сава Сивриев. Индивидуализмът в българската лирика в края на XIX и началото XX век, 2017.

 

Мариана Тодорова. "Физика на тъгата" като послание, 2012

 

Мариана Тодорова - "Георги Господинов - от Гаустин до Градинаря" 2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Георги Цанков за книгата "Почерци" на Мариана Тодорова

 

 

 

 

 

 

Други книги:

Сава Сивриев. ЕКЗЕГЕЗИ, 2012

 

Димитър Димов – век по-късно.
Сборник от статии и студии на съвременни литературоведи. 2012

 

Константин Делов. Валери Петров. Мъдростта на таланта.
Литературоведско изследване. 2011

 

Александра Антонова. Чавдар Мутафов. В търсене на художествения лик.
Литературоведско изследване. 2011

 

Едвин Сугарев. Николай Райнов. 2010

 

Светлана Стойчева. Приказката в българската литература, 2009

 

Мариана Тодорова. Александър Геров САМОТНИКЪТ

 

Отец Мечислав Малински. Папа Йоан Павел ІІ, 2003

 

Елка Трайкова. Българските литературни полемики, 2001

 

Банални неща

 

"Всеки има своя блян"

 

Поезия

 

Да научим езика на детето

Даниела Стоянова, Румяна Лютакова. Румънски език

 

Тези книги могат да се закупят в книжарниците на:

"Хеликон", "Български книжици" и "Нисим"

These books could be found in the following bookshops:

"Helikon", "Bwlgarski Knizhitsi" and "Nissim"