Издателство за научна, документална, българска и преводна художествена литература. Поезия, проза, литературна критика и история. Ръководи се от доц. д-р Мариана Тодорова – Проект „Нова българска литература”.
Мариана Тодорова е автор на книгите:

Почерци - 2015 г.

"Физика на тъгата" като послание - 2012 г.

Георги Господинов- От Гаустин до Градинаря. 2009.
Александър Геров. Самотникът. 2004. Монографично изследване върху творчеството на Ал. Геров.Изданието е спечелило конкурс в Центъра за книгата към Министерството на културата.
Кръстьо Куюмджиев в българската литература. 2003. Монографично изследване върху творчеството на Кр. Куюмджиев. Изданието е спечелило конкурс в Центъра за книгата към Министерството на културата.
Поемата „Зелена игра" на Иван Радоев. 2003.

Съставителства:

Българската литературна критика за Антон Дончев. (съвм. с проф. Донка Правдомирова). 2005.
Здравко Петров. Изкуството на критика.  2003.
Литературна традиция и съвременност. В памет на акад. Г. Цанев, Академично издателство «Марин Дринов». 1991.

Международни награди:
Носител на наградата „Принос за полската култура", 2003, свързана с издаването на избрани произведения на Ришард Капушчински на български език и удостояването му с „Доктор хонорис кауза" на СУ. През 2003 г. изд. „Карина-Мариана Тодорова" спечелва конкурс за отпечатване на книга за творческото дело на Папа Йоан Павел ІІ – във връзка с посещението му в България – като представително издание с национално значение.
Можете да се свържете с издателството:
E-mail:
karina_m@abv.bg
karinam@dir.bg

София 1330
ж.к. "Красна поляна"-2 част
ул. „Добротич”, блок 36, вход 1, ап. 2
Мариана Тодорова
GSM - 0889 64 80 08
02/  481 10 82 

Мариана Тодорова е последователен защитник на животните