Мариана Тодорова

Александър Геров

САМОТНИКЪТ

Уводни думи

Норми на художествения дискурс

Човекът и познанието

„Неспокойно съзнание“ и „4004 година“

Александър Геров в началото на XXI век: светогледни и естетически проекции

В огледалото на критическата йерархия

Вместо заключение

Александър Геров Библиография на литературата за него

Бележки